Thám tử Huế: Thám tử tìm kiếm

Thám tử Huế: Thám tử tìm kiếm

DỊCH VỤ THÁM TỬ TÌM KIẾM – Người thân bỏ nhà, bị lạc, bạn bè mất liên lạc lâu ngày. – Người bảo hộ, nuôi dưỡng trẻ mồ côi. – Con nuôi, bố mẹ đẻ. – Bạn đời tương lai của con cái trước khi kết hôn – Tài sản quí, kỷ vật, giấy tờ quan trọng bị thất lạc. – Tài liệu, bằng chứng: + Hiểu rõ đối tác đang, sẽ cùng cộng tác. + Giải quyết các tranh chấp dân sự (mua bán, kinh doanh, hợp đồng bảo…

Xem tiếp